ਹੁਸਨ.

ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵੇਖ਼ਕੇ ਜ਼ਲਵਾ, ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੀਂ , "JEET" ਵੀ ਕਿਸੇ, ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ । ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ...

Poems, Sheyers     1409 views

ਮੈਂ....

ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ-ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ-ਬੰਦੂਕਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਕੂਕਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੁ ...

Poems, Sheyers     1762 views