Shramik special to Gorakhpur reaches Odisha, Railways says trains diverted to avoid congestion on routes

Shramik special to Gorakhpur reaches Odisha, Railways says trains diverted to avoid congestion on routes